Volby do školské rady - informace

 

O Z N Á M E N Í    O    K O N Á N Í     V O L E B     

D O    Š K O L S K É    R A D Y     P Ř I   

  Z Š   Jungmannova, Kuřim

 

Oznamujeme všem zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogickým pracovníkům,

 že se dne 24.9.2020 od 16.30 hod  na ZŠ Jungmannova v učebnách,

ve kterých proběhnou třídní schůzky Vašich dětí (pro pedagogické pracovníky ve sborovně)

 konají

volby do školské rady.

 Zároveň Vás tímto vyzýváme

k podávání návrhů na kandidáty do školské rady.

 Kandidátem může být každý zákonný zástupce nezletilých žáků a každý pedagogický pracovník.

 Návrhy podávejte písemně do 20.9. paní Mgr.Ivě Špunarové  do Edookitu

V návrhu uveďte jméno a příjmení kandidáta, adresu a kategorii, za kterou kandiduje (zákonní zástupci nezletilých žáků, pedagogičtí pracovníci).

 

                                                Mgr.Iva Špunarová

                                                                předseda přípravného výboru