Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro budoucí žáky 6. ročníku ve školním roce 2020/2021

 

S odkazem na posunutí termínu přijímacích zkoušek na střední školy proběhne výběr žáků do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v květnu 2021. Přihlášky k vyplnění budou k dispozici na našich webových stránkách.

Richard Mach, ředitel školy