Slavnostní zahájení Základní škola Jungmannova

 

Vážení rodiče, přátelé naší školy, děti, slavnostní zahájení školního roku proběhne, v letošním školním  roce ve dvou vlnách. Ve středu 1.září v 8,30 přivítáme v amfiteátru před budovou školy děti – prvňáčky. V 9,00 se na školním hřišti navzájem přivítáme s ostatními dětmi.

Před školou bude pro Vás celý den nainstalován (ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno ) model Země o průměru cca deset metrů. Vás a vaše rodiče přivítáme i krátkým kulturním programem. Po slavnostním zahájení, kde mezi hosty nebudou chybět ani hráči Komety Brno, budete mít možnost si zcela volně projít naši školu a podívat se na novinky, které jsme pro vaše děti připravili. Atˇse jedná o nové vybavení, zrekonstruované prostory a některé herní prvky či rorýsí hnízda a hnízda pro jiřičky… .

Těšíme se na Vás všechny a doufáme, že v letošním školním roce budeme silnější než viry.

 

Co pro Vás připravujeme ve školním roce 2021 – 2022….mimo jiné

Základní škola Kuřim Jungmannova 

Pro rodiče, žáky a veřejnost jsme připravili níže uvedené aktivity

 7.10. Minitrh středních škol (v budově školy)

10.11.  Marián Jelínek – mentální kouč (J.Jágr, K. Plíšková…..) přednáška a diskuse (v budově školy, vstupenky v prodeji od 16.9.)

  6.12.  Adventní koncert  Shot - C a Bára Basiková (Kostel svaté Maří Magdalény Kuřim, vstupenky v prodeji od 17.11.)

Po celý školní rok bude Vašim dětem i Vám k dispozici Školní poradenské pracoviště Pavučinka, metodička prevence sociálně patologických jevů, výchovná a profesní poradkyně.  Od 1. září patříme mezi 787 základních škol, které již přestoupily k upravenému Rámcovému vzdělávacímu programu, který mění výuku informatiky a zavádí digitální kompetence do všech předmětů.

13.9. – 17.9. Teambuilding pro žáky 6.C třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Lyžařské kurzy v termínech  leden 8. a 9. ročník  Ramzová, leden 6. – 7. ročník Čenkovice, únor/únor 4. – 5.ročník a 1. – 3.ročník.

Vedle předávání vědomostí máme připraveny školy v přírodě, soutěže, účast na spolkovém životě ve městě, třídní schůzky, Zahradní slavnost, otevřenost…. .

Richard Mach