Slavnostní zahájení školního roku 20/2021

Snad jim dnes pršelo štěstí! Prvňáčkům přejeme úspěšný start a hlavně trpělivé rodiče!