Školní jídelna informuje!

 
Vyzvedávání obědů
Výdej obědů do jídlonosičů v době covid 10:45-11:00 nebo 12:00-12:15.