Seznam přijatých a nepřijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče - děti, 
velmi si ceníme Vaší důvěry. O to víc nás mrzí, že jsme nemohli vyjít vstříc všem Vám, kteří jste se rozhodli zapsat své dítě na Základní školu Kuřim Jungmannova.
V seznamu přijatých, nepřijatých a dětí s odkladem najdete své dítě pod kódem, který jsme Vám přidělili u zápisu, nebo s kódem, který se Vám vygeneroval v průběhu Vaší registrace k zápisu.
Vzhledem k GDPR nemůžeme uvést v seznamu jména Vašich dětí. Pokud svůj kód nenajdete, neváhejte nás kontaktovat na některém z telefonních čísel, které najdete na našich stránkách www.zskj.cz.
        Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhne 31.5.2022 v 17,00 v jídelně naší školy. Zde také obdržíte rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o nepřijetí a rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo zasláno poštou.
Proti všem těmto rozhodnutím máte právo se odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím ředitele školy.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Za ZŠ Jungmannova Mgr.Richard Mach