Seznam nepřijatých dětí do 1. tříd ve školním roce 2023/2024

Seznam dětí nepřijatých ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024:

B2c8.443

B1c0.437

A777.902

 

Seznam dětí přijatých ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 bude zveřejněn

do 28. 4. 2023.