S plyšákem k zápisu

 

Vážení rodiče, milé děti, děvčata a kluci,

rád bych Vás touto formou pozval k zápisu do naší Základní školy Jungmannova.
Zápis proběhne od 25. 4. 2022 – 28. 4. 2022 v budově školy (vchodem G1 - přístavba).

Průběh zápisu do 1. třídy

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději do 28. 5. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Zákonný zástupce vyplní přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak neučinil doma) a doloží všechny uvedené dokumenty.
Zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem, poradit se např. o odkladu, požádat o zařazení do 1. třídy s dalšími kamarády z mateřské školy atd., dítě si mezitím pohraje v připravené třídě.

Rodič s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami – plyšáky a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut.).
Po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky, „focení“ a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách, které proběhnou v červnu 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o povoleném odkladu povinné školní docházky se nezasílá a bude připravené k vyzvednutí v kanceláři školy ihned po doložení doporučení PPP a pediatra. 

 Přesný postup k registraci k zápisu a veškeré nutné tiskopisy najdete na www.zskj.cz.

Těšíme se na Vás i Vaše plyšáky a děkujeme za Vaši důvěru.

Richard Mach