RORÝSÍ ŠKOLA

 

Rorýsí škola, 58 v ČR

ZŠ Kuřim – Jungmannova se v květnu tohoto roku zapojila do projektu „Rorýsí škola“, celostátního programu České společnosti ornitologické.

O CO VLASTNĚ JDE?

Víte, jak žije rorýs, kde zimuje, kde hnízdí, čím se živí, kolik má mláďat, co je to rorýsovník, co to jsou synantropní druhy?

Žáci naší školy se to v průběhu tohoto školního roku dozví. Rorýse a jeho ochranu zapojíme do výuky napříč předměty i napříč ročníky. Budeme se zabývat monitorováním příletu, hnízdění a odletu rorýsů.

JAK TO CELÉ ZAČALO?

Na budově naší školy hnízdí každoročně několik párů jiřiček. Čištění fasády školní budovy, které proběhlo v minulém školním roce, si vyžádalo odstranění všech stávajících hnízd. Následně jsme se rozhodli podpořit zahnízdění většího množství jiřiček zakoupením budek pro jiřičky. Při hledání vhodných budek jsme narazili na informace o „Rorýsích školách“. Myšlenka nás zaujala a rozhodli jsme se aktivně zapojit do ochrany rorýse obecného vyvěšením hnízdních budek (rorýsovníků). Objednané rorýsovníky bohužel nedorazily. Do výroby rorýsovníků se tak pustili v rámci pracovního vyučování naši žáci, a to pod vedením paní učitelky Benešové. Vzhledem k nedostatku času žáci nestihli před koncem školního roku rorýsovníky dokončit. Jejich dokončení proběhne začátkem nového školního roku. Umístění rorýsovníků na fasádu školy je plánováno tak, aby byly připraveny pro nové obyvatele na jaro 2022.

Věříme, že touto osvětou a aktivním zapojením našich žáků přispějeme k jejich většímu zájmu o ochranu přírody jako takové.

 

Více info o programu na: http://www.rorysi.cz/rorysi/rorysiskoly/schools.php?sid=15
O rorýsech na: http://www.rorysi.cz/rorysi/