Rodičovské schůzky

Ve čtvrtek 12.12.2019 proběhnou rodičovské schůzky. Na 1. stupni začínají v 16:30 hodin. Na 2. stupni je začátek v 17:00 hodin. Pro rodiče žáků devátých ročníků bude v jídelně školy od 16:30 hodin podávat informace k přijímacímu řízení výchovná poradkyně RNDr. Hana Bytešníková. Třídní učitelé deváťáků předají rodičům zápisové lístky na střední školy.