PRVNÍ POMOC V 1.C

 Dnes nás učili ti nejpovolanější. Moc děkujeme paní doktorce Marvanové a manželům Rašovským za milou návštěvu a ukázku toho, jak pomoci při úrazu a co nás čeká při návštěvě doktora.