Přihláška do sportovní třídy pro školní rok 2020/ 2021