Přihláška do ŠJ 2018/2019

 PŘIHLÁŠKA KE  STRAVOVÁNÍ

ZŠ Jungmannova 813, Kuřim

Školní rok:201-2019

 

Jméno dítěte:……………………………   Bydliště:……………………………………………

 

Datum narození:…………………….......    Třída:……………………………………………...

 

Otec:…………………………………….    Telefon:…………………………………………...

               Jméno a příjmení

 

Matka:…………………………………...    Telefon:…………………………………………..

               Jméno a příjmení

 

Způsob placení obědů:                                  Souhlas s inkasem, č.ú……………………………

 

                                                                      Jiný způsob převodu z účtu na účet ŠJ

 

V případě platby souhlas s inkasem  si musíte tento souhlas zadat ve své bance.

Při první úhradě je třeba zaplatit i vratnou zálohu na čip 100,-Kč. Žádáme o včasné vyřízení těchto formalit. Bez nich není možnost vydání obědů.

Číslo účtu ŠJ a variabilní symbol,  získáte u vedoucí školní jídelny po odevzdání přihlášky.

Případná vratka přeplatku bude vrácena v červenci nad částku zářijové platby.

Zavazuji se, že budu včas odevzdávat příspěvky na stravování, dodržovat provozní řád školní jídelny a v případě nepřítomnosti žáka odhlašovat obědy.

 

V………….. dne……… 2018                  Podpis rodičů………………………………..