Přehled placení obědů

 Přehled placení obědů na školní rok 2018-2019 
         
Měsíc Počet dnů  Věk dítěte /podle datumu narození/   
    7.-10.r. 11.-14.r. 15. a více
cena oběda   24,-Kč 27,00 Kč 28,00 Kč
Září 19 456 513 532
Říjen 21 504 567 588
Listopad 22 528 594 616
Prosinec 15 360 405 420
Leden 21 504 567 588
Únor 14 336 378 392
Březen 21 504 567 588
Duben 19 456 513 532
Květen 21 504 567 588
Červen 20 480 540 560
         
         
Obědy budou placeny na účet ŠJ č.6939641/0100.