Představení kandidátů do školské rady

Jan Brabec

 Byl zvolen do školské rady poprvé ve školním roce 2008/09 a dnes má na ZŠ Jungmannova už třetí dítě. Několik let byl také ve vedení SRPŠ a vždy se zajímal o dění ve škole.

 

Ing. Miloš Josefi

 ZŠ Jungmannova  navštěvovaly všechny tři děti a nejmladší syn chodí do 2. třídy.

Je již členem školské rady 6 let a zároveň 8 let členem SRPŠ.

Má osobně velký zájem na pokračování dobrého fungování ZŠ Jungmannova jako doposud.

Může nabídnout osobní angažovanost při případných jednáních se zřizovatelem za účelem zlepšení prostředí pro naše děti.

 

Petra Přidalová

Má na ZŠ Jungmannova  dvě děti, na prvním a druhém stupni. Pracuje jako speciální pedagog ve věznici Kuřim a vystudovala  učitelství odborných předmětů pro střední školy, proto má  blízko k výchovně vzdělávacímu procesu ve všech směrech a zajímá ji, co se na "naší" škole děje. 
Účastní se také většiny školních akcí, kde  přispívá pečenými výtvory. 
Opakovaně se na ZŠ Jungmannova podílí na organizaci projektu Prevence kriminality, který nejen pro školy v Jihomoravském kraji zprostředkovává v rámci své pracovní činnosti.

 

Nicola Šimonová

Je matkou tří dětí. Nejstarší dcera chodila na ZŠ Tyršova a nyní už studuje na gymnáziu a prostřední dcera právě nastoupila do 1. třídy na ZŠ Jungmannova. V časech předdětných  působila jako instruktor zážitkové pedagogiky, pracovala  na mezinárodních vzdělávacích projektech pro neslyšící, později působila ve společnosti, která pomáhala do škol zavádět inovativní vzdělávací programy a dlouhodobě se, spíše jako rodič, zajímá o různé směry a moderní trendy ve vzdělávání.
Je jednou ze zakladatelek a stále aktivní členkou Mateřského centra KuřiMaTa a také členkou kuřimského pěveckého sboru K dur.

 

 Silvie Folwarczná

 před 13 lety se přestěhovala do Kuřimi. Je zaměstnána jako pracovník ve výrobě v rodinné firmě Topvet. Na škole má dva syny –Tobik letos nastoupil jako prvňáček a Patrik je v šesté třídě se sportovním zaměřením.