Pozdrav dětem od pana ředitele

Milí žáci,

i když jsme nuceni přerušit naše přímé působení na Váš vzdělávací proces, neznamená to, že se teď nebudete učit a budete si jen užívat volna a věnovat se pouze IT technice.
Žádám Vás, buďte sami k sobě zodpovědní tím, že škole budete věnovat minimální denní časovou dotaci 4 hodin, budete se seznamovat sami podle pokynů učitelů s novým učivem, budete ho procvičovat a vyplňovat zadané úkoly a pracovní listy.
Vaši učitelé Vám budou posílat i práce na ověření splnění požadavků na výuku.

Je nám učitelům líto, že Vás delší dobu neuvidíme, budete nám chybět. Snad se situace vrátí co nejdříve do normálu a potkáme se všichni ve zdraví ve škole.

Pokud byste potřebovali jakoukoliv konzultaci s učiteli, oslovte je prostřednictvím Edookitu.

Přeji Vám vše dobré.

Váš Richard Mach