POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍDY PRO DĚTI RODIČŮ, KTEŘÍ JSOU SOUČÁSTÍ ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ZDRAVOTNÍKŮ

 

  1.  Děti je nutné nahlásit do třídy paní Iloně Lemperové nejpozději do 11,00 předcházejícího dne sms 731 375 340 (vyplněnou přihlášku předáte při příchodu.)
  2. Děti je nutné nahlásit na obědy paní Aleně Špačkové nejpozději do 11,00 předcházejícího dne sms 736 607 572 (vyplněnou přihlášku předá školní jídelně paní Ilona Lemperová.
  3. Děti vybavte školní aktovkou se všemi potřebami a zadanými úkoly.  

 Příchod do školy 6,00 – 7,55. Zahájení výuky 7,55 – 11,00. Oběd 11,00 – 11,30. Další činnosti 11,30 – 16,00

                                                                                            

                                                                                    Mějte se pěkně Mgr. Richard Mach – ředitel školy