Poděkování Základní školy Jungmannova Kuřim rodičům.

Chtěli bychom poděkovat Vám, rodiče, kteří se spolu s námi podílíte na vzdělávání Vašich dětí a pomáháte jim s učením a domácími úkoly. Vaše pomoc je velmi důležitá. Ceníme si jí nejen my, ale především Vaše děti.                                                                     Richard Mach