Opatření Základní školy Jungmannova k epidemiologické situaci s platností od 5. 10. do 19. 10. 2020