Opatření školy k chřipkové epidemii a k minimalizaci šíření jiných onemocnění

Vážení rodiče, vzhledem k opakovaným dotazům některých z Vás, týkajících se opatření školy k chřipkové epidemii, resp. opatřením, která by minimalizovala případné rozšíření jiných onemocnění (koronavirus …. ).

Doporučuji rodičům dětí, které navštívily v poslední době oblasti výskytu koronaviru, či přišly do styku s chřipkovým onemocněním, aby zvážili, zda by nebylo vhodné ponechat své dítě cca 2 týdny doma (inkubační doba). Třídní učitelé s Vámi budou danou situaci individuálně řešit.

V případě, že se rozhodnete své dítě ponechat na dobu nezbytně nutnou doma, podklady k domácí přípravě Vám zašleme prostřednictvím Edookitu.

Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví.

Mgr.Richard Mach – ředitel školy