Miniveltrh štředních škol

Začátkem nového školního roku se již tradičně  koná úspěšný
miniveletrh středních škol  s účastí 20 zástupců SŠ z mikroreginů
Blanenska, Tišnovska, Kuřimska a Brněnska.
Zástupci středních škol představili jednotlivé studijní obory a
zájemce o studium seznámili i s možností uplatnění na pracovním trhu.