Koruna Himalájí - Karlov - úterý

Projeli jsme běžky na Mravencovku, zazávodili na biatlonové trati v Nové Vsi a zakončili čokoládou v Karlově.