Jezírko 2.A středa

Od rána pracujeme a začali jsme sekáním trávy. Zahráli jsme si na sekačky, což nás dost bavilo. Tráva sice posekaná nebyla, ale hru jsme si náramně užili.

Tentokrát na nás čekal v zakletém lese jezevec. Už bychom měli vědět, kde jezevec bydlí a čím se živí. Jako jezevec se každý z nás musel postarat o mláďata a nashromáždit potravu. Další zajímavou aktivitou bylo hledání hmyzu v lese, určování druhu a pozorování nalezených exemplářů pod mikroskopem a lupou. Večer se nám podařilo vniknout do mraveniště a prolézt pár cestiček.