Informace pro rodiče k domácímu vzdělávání

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás ujistili, že naše škola je připravena umožnit dětem výuku i v této mimořádné situaci, kdy jsou budovy škol uzavřeny. Žáci se budou vzdělávat formou domácího vzdělávání a samostudia v minimálním rozsahu 4 hodiny denně. Děti budou každý den prostřednictvím Edookitu dostávat úkoly a cvičení. Průběžně bude také probíhat jejich kontrola a následně prověření získaných znalostí a dovedností. Velice si vážíme Vaší pomoci, kterou dětem při samostudiu poskytnete, protože v této chvíli bohužel největší část zodpovědnosti leží na Vás rodičích.
Sledujte prosím denně webové stránky školy a Edookit, kde najdete všechny aktuální informace a odkazy k domácí výuce.

Přejeme Vám pevné nervy a věříme, že společně tuto náročnou situaci zvládneme!

Vedení školy