Foto z Karlova

Jamajka zapadená sněhem, 

všichni kopec už sjedem!