Edookit již funguje!

Oznamujeme rodičům a žákům, že informační systém školy Edookit je již zprovozněn!