DEN UČITELŮ - poděkování a blahopřání

Vážené kolegyně – kolegové, maminky a tátové,

Vy všichni, kteří již rok víte, jak chutná práce učitelů...rodiče. Rok se s rokem sešel a další výročí narození Učitele národů – Jana Amose Komenského si připomínáme v celospolečensky stále náročném období.
Letošní, stejně jako předcházející, výročí se nese v duchu překonávání epidemiologické krize, která postihla všechny aspekty našeho života. Vaše práce se za poslední rok zásadně změnila. Přesunem výhradně do online prostředí jste si museli osvojit celou řadu IT dovedností a naučit je i Vaše žáky a rodiče, vytvořit si zcela nový systém výuky a komunikace, vyžadovat online zpětnou vazbu či poskytovat motivaci dětem a podporu rodičům. Práce učitele se posunula od poskytovatele vědomostí k práci mentorské, jejíž hlavní náplní je provázet žáka na cestě za poznáváním.

Práce Vás dalších je o to náročnější, že ji vykonáváte v nesrovnatelně odlišných podmínkách, než je obvyklé. Proto bych Vám o to více všem rád poděkoval za tuto zodpovědnou a náročnou činnost, kterou pro své žáky a žákyně děláte. Přeji Vám všem především pevné zdraví a mnoho sil a smyslu pro humor pro zvládnutí dalších určitě náročných týdnů.
Věřme, že jsme téměř na konci tohoto těžkého období a že následující školní rok se Vaše učitelská práce vrátí zpět do školních tříd. Věřme, že se všichni budeme moci opět zase svobodně nadechnout. Děkuji a přeji krásný sváteční den. Mějte se pěkně Richard Mach

https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc