Den přírodních věd v ZOO Brno

 

Na konci září 2021 (29. a 30. září) proběhl již devátý ročník soutěže Den přírodních věd. Zúčastnilo se ho 42 družstev žáků 6. a 7. tříd, 57 družstev 8. a 9. tříd a 11 družstev studentů víceletých gymnázií. Celkem se do soutěže zapojilo 36 škol. Tuto soutěž organizuje již tradičně Střední průmyslová škola chemická v Brně ve spolupráci se ZOO Brno. Vybraní žáci šestých až devátých ročníků soutěží ve tříčlenných skupinkách a plní zadané úkoly z různých oborů přírodních věd. Příjemným zpestřením soutěže je závěrečná prohlídka zoologické zahrady.

A jak jsme dopadli? Naši žáci se v konkurenci ostatních brněnských i mimobrněnských škol rozhodně neztratili. V mladší kategorii obsadil tým ze VII. D ve složení Karolína Novohradská, Matyáš Olšovský a Sabina Toužínová 1. místo. Žáci prokázali svou bystrost, výbornou paměť a dokonalou spolupráci. Vyhráli pěkné ceny a jako překvapení také exkurzi do ZOO s programem pro celou třídu.

Nezaháleli ale ani starší žáci, kteří se ve své kategorii umístili na šestém místě. Toto družstvo tvořili žáci IX. A ve složení: Adam Dvorský, Petr Jakubec a Aneta Popková.

Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Náš dík patří vedle zaměstnanců ZOO Brno také všem studentům Střední průmyslové školy chemické v Brně, kteří se podíleli na přípravě této krásné soutěže.

Za ZŠ Kuřim-Jungmannova Helena Melicharová