Adaptační pobyt 6.A RS Kletečná

 Program zaměřený na posílení třídního kolektivu a spolupráce prostřednictvím agentury Tramtadada.