7.B v knihovně- téma: Sestry zvané historie a literatura