Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do prvních tříd proběhl na naší škole, tak jako v celé Kuřimi, ve dnech 20. až 30. dubna. S dětmi, které tentokrát nemohly přijít se svými rodiči a často i prarodiči, se potkáme ihned, jak nám to situace dovolí. A moc se těšíme.

Rád bych poděkoval rodičům, kteří dali naší škole důvěru a rozhodli se svěřit výchovu a vzdělávání svých dětí právě nám. Domnívám se, že kvalita pedagogického sboru i úroveň vybavení školy zaručují splnění jejich předpokladů – laskavý přístup k dětem, citlivé řešení problémů, nároky odpovídající schopnostem a věku dětí.
Také využiji této příležitosti a děkuji všem pedagogickým pracovníkům za jejich pomoc při prezentaci školy a vytváření jejího renomé svoji každodenní prací.
Velká pochvala patří také paním učitelkám z kuřimských mateřských škol, z nichž naši budoucí prvňáčci přicházejí vždy dobře připraveni.
Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme připravili schůzku, která proběhne v jídelně školy dne 25. 5. 2020 v 17,00. Na této schůzce Vám předáme rozhodnutí o přijetí a prodiskutujeme s Vámi průběh a formu naší budoucí spolupráce. Vaše účast na schůzce je velmi důležitá, proto Vás žádám, abyste toto pozvání přijali. Pokud se nemůžete zúčastnit, informujte nás – děkuji. Prosím Vás, abyste průběžně sledovali naše stránky www.zskj.cz.                                                            

Mgr.Richard Mach – ředitel školy