Ranní družina

Provoz ranní školní družiny mohou využívat pouze řádně přihlášené děti.