Obecné informace pro rodiče

Provoz ŠD bude zahájen 5.9. 2023

ŠKOLNÍ DRUŽINA


Provoz ŠD – ráno 6.00 – 7.40 hod. (nástup nejpozději v 7,20 hod)

Odpoledne 11.35 – 17.00 hod (dle rozpisu družin)

Na přihlášce musí být uveden čas odchodů domů nebo do jednotlivých kroužků během týdne.

Je nutné napsat s kým bude dítě odcházet (samo, s bratrem, apod.) a komu nesmíme dítě svěřit (pokud tato situace nastane). Docházku do kroužků dopíšeme do přihlášky po jejich ustálení, stejně jako případné změny.

Zprávy mezi námi a vámi rodiči si budeme předávat v deníčku, který slouží pouze pro školní družinu. Moc prosím o kontrolu deníčku – děti mohou zapomenout, že měly předat vzkaz. Pokud má dítě někdy odejít samo v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, musíte nám sdělit písemně nebo vy osobně. NIKDYnepustíme dítě, pokud nám toto sdělí samo ústně aniv případě, že vy budete o uvolnění z družiny žádat telefonicky.

Z hygienických důvodů by děti neměly chodit do družiny naboso. Máme tu koberec a na ten chodíme bez papučí. Děti, které zůstávají v ŠD až do pozdějšího odpoledne, by měly mít ještě odpolední svačinu.

V rámci ŠD bude probíhat kroužek plavání, a to ve středu od 14.00 do 15.30 hod.

Na jakékoli dotazy týkající se ŠD rádi odpovíme osobně nebo po telefonu – číslo družinového mobilu – 731 375 340. Nevolejte prosím v době od 11.30 do 15.00 hodin.

Dle Vnitřní směrnice ředitele školy o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny ZŠ Kuřim Jungmannova činí měsíční částka 300 Kč.

Snížená platba příspěvku se týká dětí dojíždějících z Podlesí a činí 60,-Kč na měsíc, pokud

je dítě ve školní družině pouze do doby odjezdu prvního autobusu. V jiném případě je příspěvek hrazen v plné výši. Příspěvek se platí Základní škole Jungmannova 813, Kuřim. Provádí se bezhotovostně na účet školy.

Platba na první čtyři měsíce (1 200 Kč) musí být uhrazena do 30.9.2023 a další platbu, kterou upřesníme po schválení MÚ, je třeba uhradit do 31.1.2024.
Pokud nebude poplatek včas uhrazen bude dítě s okamžitou platností z družiny vyloučeno. Při odhlášení dítěte z družiny během roku se vrací adekvátní částka.

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 27-9326280277/0100.
U každé platby musí být uveden platný variabilní symbol. Tento, co nejdříve nalepíme dětem z 1.tříd do deníčku. S placením proto prosím vydržte, až ho budete znát.
Starším dětem zůstává var.symbol z předchozích let. Příspěvek se neplatí, jestliže dítě družinu PO CELÝ kalendářní měsíc nenavštěvovalo – z důvodu dlouhodobé nemoci nebo pobytu v léčebně. V tomto případě je plátce povinen předložit potvrzení lékaře.

Máte-li možnost získat jakýkoli materiál, který bychom mohli s dětmi využít při práci nebo malování, prosíme vás touto cestou, abyste na nás nezapomínali. PŘEDEM DĚKUJEME.

Do ŠD dítě potřebuje: náhradní oblečení na zahradu popř. i starší boty (dle počasí). Tyto věci si budou děti nechávat v šatně. Prosím vše podepsat.

Dále: balík papírových kapesníčků, 1 sirup (pomůže k dodržování odpoledního pitného režimu), 1 krabičku čaje popř. cukru, citronku (využijeme v chladnějším počasí)

DĚKUJI ZA SPOUPRÁCI Ilona Lemperová – vedoucí vychovatelka