Mimoškolní aktivity

Kroužkohraní  školní rok 2017/2018


Základní škola Jungmannova

Angličtina pro prvňáčky

Mgr. Daniela Vacková1x týdně  platba pololetí 400 Kč, pondělí 12.40–13.25 hod.

Flétničky 1

Mgr. Marie Pavelková, 1x týdně  platba pololetí 400 Kč, úterý 13.00–14.00 hod., 1., 2., 3.třída (začátečníci)

Flétničky 2 

Mgr. Andrea Procházková, 1x týdně platba pololetí 400 Kč, úterý 12.15–13.00 hod. (pro hrající st.C1 nebo absolventy flétny 1)

Lukostřelba  

Mgr. Radovan Šmíd, 1x týdně  platba pololetí 400 Kč, středa 13.35–14.20 hod.

Florbal

Mgr. Radovan Šmíd, 1x týdně  platba pololetí 400 Kč, středa 14.30–15.15 hod.

Florbal

Mgr. Petr Opletal, 1x týdně  platba pololetí 400 Kč, Dle domluvy

Snag golf

trenér Petr Moučka, Mgr. Richard Mach, 1x platba pololetí 400 Kč, pondělí  13.30–14.30 hod. (v případě hry na Kaskádě čas posuneme)

Korfbal

Mgr. Radovan Šmíd, 1x týdně  platba pololetí 400 Kč, úterý 13.35–14.20 hod.                 

Keramika

Mgr. Marie Benešová, 1xtýdně platba pololetí 400 Kč, dle dohody (záleží na počtu přihlášených)


Návratka kroužky 2017/2018 – odevzdat nejpozději do 13. 9. třídnímu učiteli

Jméno a příjmení dítěte, třída, kroužek, podpis rodičů:

 

Družinové plavání

Středa 14-15:30 - děti odvádi paní vychovatelky na bazén a rodiče vyzvedávaji 15:45.


Nejnovější fotogalerie

4.A na zmrzlině