Zaměstnanci a kontakty

Kontakty na zaměstnance

Pokud chcete telefonovat někomu ze zaměstnanců, vytočte číslo školy 541 230 342 a po vyzvání pokračujte vytáčením příslušné klapky

Pedagogický sbor

Učitele kontaktujte především před vyučováním (do 7.50 hod.), během velké přestávky (9.30 - 9.50 hod.), nebo v době, kterou sami určí pro konzultace.

JménoTřídníAprobace
Ředitel školy   
Mgr. Richard Mach  1.st. ZŠ
Zástupce ředitele   
Mgr.Ilona Mikelová  1. st. ZŠ Spec.p.pro mládež vyžadující zvláštní péči
Mgr. Petr Opletal TV
Asistentka ředitele    
Markéta Kováčiková  SEŠ-provoz obchodu
Pedagogický sbor   
Mgr. Eva Altmannová  9.AČJ,OV-pro SŠ,NJ-SJZ
Mgr. Dana Bémová  1.A1st ZŠ -Dv
Mgr.. Marie Benešová 6.BM, Te, Inf. výchova pro 2.st.
Mgr. Michal Břenek  Aj, Fr
RNDr. Hana Bytešníková  M,Z - pro SŠ -výchovný poradce
Mgr. Pavel Cibulka M, CH - pro 2.st. a SŠ 
Mgr .Jindřiška Dvořáková  2.A1st-Hv
Mgr. Jarmila Fikarová  3.ASpeciální pedagogika
Mgr. Ivona Hejlová  7.BČJ, TV pro SŠ
Mgr. Jana Hliněnská  MD M,TV
Mgr. Zuzana Hlucháňová  6.CM,TV-pro SŠ
Mgr. Michaela Kalinová  8.BD,OV-pro SŠ,AJ
Mgr. Jana Kopková  TV,BV,Geografie pro ZŠ a SŠ
Mgr. Markéta Krakovičová  MDAJ,RJ pro ZŠ
Mgr. Gabriela Kučerová 7.A  FF - D,Pj pro SŠ, Čj pro 2. st.ZŠ
PhDr. Helena Melicharová  9.BPř,Fil.pro SŠ
Mgr. Jana Mertová 3.BSpeciální pedagogika
Petr Moučka  Trenérství I. Třídy ve specializaci:golf
Mgr. Marie Pavelková 5.A1. st. ZŠ
Mgr. Lucie Hanáková 4.CSpeciální pedagogika
Mgr. Robert Popek 1.B 1. st. ZŠ
Mgr. Andrea Procházková 2.B1.st. ZŠ
Iva Prokopcová  5.B1st- Tv
Ing. Mgr. Sylva Rašovská  2.C Speciální pedagogika, ekonomika zahr.obch.
Mgr. Lenka Schormová 6.A Aj, Fr pro ZŠ
Mgr. Jana Smetanová 4.A1.st. ZŠ
Mgr. Ivana Svobodová  Př,Tv,geografie pro SŠ
Mgr. Radovan Šmíd  3.C1.st. ZŠ-Pč
Mgr. Iva Špunarová  8.A Hv-Ov,stát.zk.NJ
Mgr. Lenka Šudáková  1.C1. st. ZŠ
Mgr. Pavla Tomášková  MD1. st.ZŠ
Mgr. Monika Trojanová FFMU Čj, Aj pro 2.st. a SŠ
Mgr. Daniela Vacková 3.D1. st.ZŠ, Nj pro 1.st.
Mgr. Ilona Vávrová 4.B 1. st.ZŠ
Vedoucí vychovatelka  
Ilona Lemperová  SŠ pedagogická-vychovatelství
Školní družina
 
  
Iva Cardová Asistenství, vychovatelství
Ivana Hrstková  Sociálně právní činnost
Lenka  Kopřivová  Gymnázium Tišnov, SPGŠ vych., asis.
Lucie Křížová  MDSŠ Prům.stroj., asistent.,vychovat.
Iva Šťastná Dis. VSA
Mgr. Michal Švestka Matematika - technická výchova
 Ilona Vlčková  
Asistent   
Iva Cardová Asistentství, vychovatelství
Iveta Čechová  SPGŠ, asistenství
Iva Halouzková Asistentství
Ivana Hrstková  Sociálně právní činnost
Iveta Kinclová  Speciální pedagogika
Mandy Koláčková  asistentství
Kateřina Košťálová SPŠS, asistentství
Mgr. Eva Milionová Sociální práce, andragogika, vychovatelství
Ing. Bc. Eva Procházková MZLU
Mgr. Pavla Přichystalová PFUP učitelství sociálních a zdravotnických předmětů pro SOŠ
Květoslava Schallerová  SPGŠ
Ing. Jaroslava Šabatová  MENDELU
Mgr. Michal Švestka Matematika - technická výchova
Správce budovy  
 Jiří Barták  
Uklízečky   
Pavla Bauerová  
Helena Hradská  
Hana Kartousová  
Veronika Kolaříková  
Anna Peňazová  
Vedoucí kuchyně   
Špačková Alena  
Kuchyně  
Dutčuková Ilona  
Kafková Kateřina   
Krejčí Simona  
Lajcmanová Hana  
Špenárová Simona  
Vichtová Martina   

Nejnovější fotogalerie

4.A na zmrzlině