Mgr. Jana Smetanová

Tel.: 541 230 342
E-mail: smetanova@zskj.cz
Kabinet I. trakt, 1. posch. dvře č. 70
Třídní učitel: 4.A

Vyučované předmětyTřída
Čj, M, Vl, Př, Vv, Tv, Pč, Hv4.A
PVP Sportovní hry4.A

Nejnovější fotogalerie

4.A na zmrzlině