Třída 6.C

Třídní učitel:   Bc. Zuzana Homolová

 


 

 


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Čj, M, Př, Vl, Vv, Tv, Pč, Hv, Sh   
Anglický jazyk 
Anglický jazykMgr. Lenka Schormová
InformatikaMgr. Pavel Cibulka