9.A

Třídní učitel: Mgr. Lenka SchormováVyučující jednotlivých předmětů:

Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Gabriela Kučerová
Anglický jazyk Mgr. Lenka Schormová
Německý jazyk Mgr. Iva Špunarová
Matematika Mgr. Zuzana Hlucháňová
Přírodopis PhDr. Helena Melicharová
Fyzika Mgr. Lenka Schormová
Chemie Mgr. Pavel Cibulka
Zeměpis RNDr. Hana Bytešníková
Dějepis Mgr. Michaela Kalinová
Tělesná výchova Mgr. Jiří Horák, Mgr. Zuzana Hlucháňová
Informatika Mgr. Richard Mach
Hudební výchova Mgr. Iva Špunarová
Výtvarná výchova Mgr. Jana Kopková (zástup: Tereza Pleskačová)
Pracovní činnosti Mgr. Marie Benešová                          
Výchova ke zdraví Mgr. Michaela Kalinová
Seminář z Českého jazyka Mgr. Gabriela Kučerová
Seminář z Matematiky Mgr. Zuzana Hlucháňová