7.D

Třídní učitel: Mgr. Veronika Ehrenbergerová

  • Rozvrh hodin

Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Český jazykMgr. Ivona Hejlová
Anglický jazykBc. Kamila Bednářová, Mgr. Ivana Svobodová
Německý jazykMgr. Iva Špunarová, Bc. Kamila Bednářová
MatematikaRNDr. Hana Bytešníková
DějepisMgr. Lenka Hejmalová
ZeměpisMgr. Ivana Svobodová
PřírodopisPhDr. Helena Melicharová
FyzikaMgr. Branislav Štepita
InformatikaMgr. Marie Benešová
Hudební výchovaMgr. Iva Špunarová 
Výtvarná výchovaBc. Tereza Pleskačová
Pracovní činnostiMgr. Ivana Svobodová
Tělesná výchovaMgr. Jiří Horák, Mgr. Zuzana Hlucháňová
Blok TvMgr. Jiří Horák, Mgr. Ivana Svobodová