6.C

Třídní učitel: Mgr. Ivan Minařík

  • Rozvrh hodin


Vyučující jednotlivých předmětů:

PředmětVyučující
Český jazykMgr. Ivona Hejlová
Anglický jazykBc. Kamila Bednářová, Mgr. Monika Burkartová
MatematikaMgr. Zuzana Hlucháňová
DějepisMgr. Lenka Hejmalová
ZeměpisMgr. Ivan Minařík
PřírodopisMgr. Lenka Hejmalová
FyzikaMgr. Branislav Štepita
InformatikaMgr. Richard Mach
Občanská výchova Mgr. Ivan Minařík
Hudební výchovaMgr. Jindřiška Dvořáková
Výtvarná výchovaBc. Tereza Pleskačová
Pracovní činnostiMgr. Ivan Minařík
Tělesná výchova Mgr. Zuzana Hlucháňová, Mgr. Ivan Minařík
Blok TvMgr. Zuzana Hlucháňová, Mgr. Ivan Minařík