Trida 1.B na představení sv. Martina a naš prvni šplh