Dějepisné exkurze na Špilberk - Třicetiletá válka a obléhání Brna Švédy v r. 1645.