Živá historie

CELOROČNÍ SOUTĚŽ ZE SPOLEČENSKO-VĚDNÍHO ZÁKLADU

ročník 2011/2012

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  • průběžná soutěž během celého roku o hodnotné ceny !!!
  • 9 kol/úkolů plus prémie každý měsíc
  • vyřešit do 15. následujícího měsíce
  • kvízy, tajenky, křížovky ze vzdálené historie i současnosti
  • musí se zúčastnit aspoň 6 kol / správně vyřešených/, aby se mohl zařadit do celkového hodnocení
  • na konci roku celkové hodnocení, během roku průběžné hodnocení po každém kole
  • může se zúčastnit každý žák, bez pomocí rodičů
  • vyvěšeno na webu www.zskj.cz  a nástěnce II. poschodí, II. trakt