Elektronické objednávání obědů

Informace k objednávání, odhlašování nebo přihlašování obědů přes internet:

1. Obědy lze objednávat, odhlašovat i přihlašovat na adrese:

http://strav.nasejidelna.cz/0156

Pro přihlášení je nutné znát přihlašovací jméno a heslo, která vám sdělí paní Alena Špačková ve školní jídelně formou lístečků, které rozdá třídní učitel.

 

V poslední době zatím nedocházelo k dlouhodobějším výpadkům. Na server se nelze přihlásit:

pouze v době, kdy se na něm pracuje (změna jídelníčků atd.).

 

2. Princip elektronického objednávání funguje následovně:

Na počátku měsíce je všem evidovaným strávníkům, kteří mají zaplaceny obědy

automaticky objednán oběčíslo 1.

Pokud chcete změnu, lze ji provést na výše uvedené adrese. Změna se neprovede

okamžitě, chvíli trvá  než ji server zaregistruje.

Tímto způsobem lze oběd i odhlásit (nebo přihlásit) – pouze však na 14 dnů dopředu.

Na delší dobu lze odhlásit obědy u paní Špačkové ve školní jídelně

(tel. 541230342 kl.25, 736607572, e-mail:jídelna@zskj.cz).

Změnu je nutné provádět více jak 48 hodin předem, oběd již nelze odhlásit ráno před

vyučováním.

Při náhlém onemocnění žáka lze oběd první den nemoci odnést ze školní jídelny

v donesené nádobě..

Pokud budete mít zásadnější problémy s objednáváním, sdělte mi je na adresu

jídelna@zskj.cz

 

Vedoucí ŠJ Alena Špačková