Mimoškolní aktivity

 Nabídka kroužkůškolní rok 2015/2016

 Základní škola Jungmannova

 

1.-3- třída               Flétničky Mgr. Marie Horká                                    1x týdně  platba pololetí 400Kč

 

                               Úterý 13.30 hod-14.30hod

 

1.-9. Třída               Lukostřelba            Mgr. Radovan Šmíd               1x týdně  platba pololetí 400Kč

 

                               Středa 14.30 hod-15.30hod

 

1.-9. Třída               Florbal                    Mgr. Radovan Šmíd               1x týdně  platba pololetí 400Kč

 

                               Čtvrtek 14.30hod-15.30hod

 

1.-5. Třída               Malba a kresba      Mgr. Lenka Šudáková             1xtýdně   platba pololetí 400Kč

 

                               Pondělí 16.00-17.00hod

 

5.-9.třída                Dramatický kroužek Mgr.Gabriela Kučerová, Mgr. Eva Altmannová platba pololetí 400Kč                                                                                           Termín upřesníme podle zájmu přihlášených dětí                                                                                            

 

1.-5.třída                 Němčina pro nejmenší Mgr. Daniela Vacková 1xtýdně       platba pololetí 400Kč

 

1.-2.třída                  Snag golf                              Mgr. Richard Mach, Mgr. Ilona Mikelová platba pololetí 400Kč

 

                               Pondělí  13,30hod – 14,30hod (v případě hry na Kaskádě čas posuneme)

 

1.-5.třída                 Malý vědec   Mgr. Eva Rothová                          1xtýdně   platba pololetí 400Kč

                                Úterý 14:30 - 15:30                  1. skupina

                                Středa 13:00 - 14:00                 2. skupina

6.-9.třída                Park Cambridge English  Mgr.Lenka Schormová  1x týdně  platba pololetí 1000Kč

 

6.-9.třída                Francouzština         Mgr.Lenka Schormová           1x týdně  platba pololetí 500Kč

 

Kroužek bude otevřen při přihlášení 10 a více dětí

 

 

 

Návratka kroužky 2015/2016 – odevzdat nejpozději do 11.9.2015 třídnímu učiteli

 

Jméno a příjmení dítěte:

 

Třída:

 

Kroužek:

 

                                                                                              Podpis rodičů:

 Družinové plavání

Středa 14-15:30 - děti odvádi paní vychovatelky na bazén a rodiče vyzvedávaji 15:45.

Nabídka kroužků DDM na naší škole

Ekokroužek

7.-9.třída

Eva Rothová

Chemické praktikum

9. Třída

Eva Rothová

HRÁTKY pro prvňáčky

Mgr. J. Dvořáková

11:35 - 12:35

Cena: 200,-/celorok

ZPÍVÁNKY pro druháky

Mgr. J. Dvořáková

Pátek: 111:35 – 12:35

Cena: 200,-/celorok

HUDEBNÍ pro třeťáky

Mgr. J. Dvořáková

Čtvrtek: 12:30 – 13:30

Cena: 200,-/celorok

 

Náboženství

Církev československá husická - pro zájemce ze všech křesťanských církví i pro děti bez vyznání

Výuku vede Mgr.Ing. Iveta Hušková - jahenka CČSH