Rozvrhy

 

 

1. A  Dana Bémová 
 012345678910
Pondělí ČjMČjHv      
Úterý ČjČaSČjVv      
Středa ČjMČjTv        
Čtvrtek ČjMČaS      
Pátek ČjMTv       Čj SH    
 
            
1. B Robert Popek
 012345678910
Pondělí HvČjČaSČj      
Úterý ČjMVvTVSH     
Středa ČjMČj      
Čtvrtek ČjMTV Čj      
Pátek ČjMČaSČj      
 
            
1. C Lenka Šudáková
 012345678910
Pondělí HvČjTV M      
Úterý ČjMČaSČjSH     
Středa ČjMTV Čj      
Čtvrtek ČjVvČj      
Pátek ČjMČaSČj      

 

2. A Jindřiška Dvořáková
 012345678910
Pondělí ČjMČaSHv      
Úterý ČjMTVČj      
Středa ČjMČaSČjAj     
Čtvrtek TVMČjVvČj     
Pátek ČjMČj      
 
            
2. B Andrea Procházková
 012345678910
Pondělí ČjMČjČaS      
Úterý MČjČjHv      
Středa ČjMČjAj1     
Čtvrtek TV plaváníTV plaváníMČjAj2     
Pátek MČjČjČaSVv     
 
            
2. C Sylva Rašovská
 012345678910
Pondělí TVČjMVv      
Úterý ČjMČaSČj      
Středa HvČjMČjAj     
Čtvrtek ČjMČjČaS     
Pátek ČjMČjTV      
 
3. A Jarmila Fikarová
 012345678910
Pondělí AjČjMČaSČj     
Úterý ČjMTV Hv      
Středa AjČjMČj SH    
Čtvrtek ČjMČaSVv     
Pátek ČjTV MAjČj     
 
            
3. B Jana Mertová
 012345678910
Pondělí AjČjMČaSČj1     
Úterý ČjMVvČj2     
Středa AjČjMČaSHv     
Čtvrtek TV plaváníTV plaváníČjMČj SH   
Pátek ČjMČjAj      
 
            
3. C Radovan Šmíd
 012345678910
Pondělí AjMČjČjHv     
Úterý ČjČaSMČj      
Středa AjMČjČjVvSH    
Čtvrtek TV plaváníTV plaváníČjMČaS     
Pátek ČjMAj      
 
            
3. D Daniela Vacková
 012345678910
Pondělí AjMČjČjTV     
Úterý MČjČaSČj      
Středa AjMHvSH Čj    
Čtvrtek ČjČaSMTV      
Pátek MČjČjAjVv     
 
4. A Jana Smetanová
 012345678910
Pondělí ČjMVlČjSH     
Úterý ČjTV MAj    
Středa ČjMVlAjHv     
Čtvrtek ČjMVvVvČj     
Pátek ČjMAjTV       
 
            
4. B Ilona Vávrová
 012345678910
Pondělí MČjTV VvVv     
Úterý MČjVlČjAj     
Středa MČjTV Aj      
Čtvrtek MČjČj SH   
Pátek MČjAjVlHv     
 
            
4. C Lucie Hanáková
 012345678910
Pondělí ČjMVlČj      
Úterý MTV ČjHvAJ     
Středa ČjMAJVvVv    
Čtvrtek MČjVlTV SH    
Pátek ČjMAJČj      
 
5. A Marie Pavelková
 012345678910
Pondělí TV MAjČJ  Kučerová půlenáČj    
ÚterýInf1MČJ  Kučerová půlenáHv AJ    
Středa ČJ  Kučerová půlenáAjMVlInf2     
Čtvrtek MČJ  Kučerová půlenáVlTV staráČJ  Kučerová půlená     
Pátek ČJ Kučerová půlenáAjMVvVv     
 
            
5. B Iva Prokopcová
 012345678910
Pondělí VlMAjČJ Kučerová půlenáHvČj    
Úterý MČJ Kučerová půlenáTV staráInf1Aj    
Středa ČJ Kučerová půlenáAJMVl      
Čtvrtek MČJ Kučerová půlenáTV staráČJ Kučerová půlenáInf2    
Pátek ČJ Kučerová půlenáAJMVvVv     
 
6. C Zuzana Hlucháňová
 012345678910
Pondělí Inf CibulkaTVČJ AltmanováM HlucháňováPř MelicharováAJ OV Kalinová  
Úterý M HlucháňováČJ AltmanováZ KopkováD KučerováF HlucháňováHV špunarová    
Středa TV hČJ AltmanováAJM HlucháňováZ Kopková PČ BenešováPČ Benešová  
Čtvrtek ČJ AltmannováPř MelicharováD KučerováM HlucháňováVV KopkováVV Kopková    
PátekTV dTVM HlucháňováČJ AltmanováF HlucháňováAJInf Cibulka    
 
7. A Gabriela Kučerová
 012345678910
Pondělí M BytešnikováČJ KučerováD KučerováNJF LepkováTV Opletal/Hejlová    
Úterý AJM BytešnikováČJ KučerováPŘ MelicharováPČ BenešováPČ Benešová    
Středa Z KopkováM BytešnikováČJ KučerováD KučerováTV Opletal/HejlováAJ    
Čtvrtek M BytešnikováTV Opletal/HejlováNJČJ KučerováPŘ Melicharová VV KopkováVV Kopková  
Pátek AjČJ KučerováM BytešnikováF LepkováZ KopkováHV Špunarová    
 
            
7. B Ivona Hejlová
 012345678910
Pondělí M LepkováČJ HejlováF LepkováNJD KučerováTV Opletal/Hejlová    
Úterý AJPŘ MelicharováČJ HejlováM LepkováPČ BenešováPČ Benešová    
Středa  M LepkováČJ HejlováF LepkováTV Opletal/HejlováAJ Z Kopková  
Čtvrtek ČJ HejlováTV Opletal/HejlováNJM LepkováHV Špunarová PŘ Melicharová   
Pátek AJM LepkováZ KopkováČJ HejlováD Kučerová VV DvořákováVV Dvořáková  
 
8. A Iva Špunarová
 012345678910
Pondělí ČJ HejlováAJM BytešnikováF LepkováD Kalinová Inf Cibulka   
Úterý TV Opletal/   ŠpunarováČJ HejlováM BytešnikováCH CibulkaNJPŘ Melicharová HV Špunarová  
StředaTV Opletal/   ŠpunarováF LepkováČJ HejlováM BytešnikováCH CibulkaAJ Z Kopková   
Čtvrtek D KalinováAJČJ HejlováOV KalinováM BytešnikováNJ Inf Cibulka  
Pátek M BytešnikováČJ HejlováPŘ MelicharováZ KopkováVV Benešová PČ BenešováPČ Benešová  
 
            
8. B Michaela Kalinová
 012345678910
Pondělí D KalinováAJVV BenešováČJ HejlováCH CibulkaM Lepková    
Úterý TV Opletal/   ŠpunarováM LepkováF LepkováČJ HejlováNJ PŘ MelicharováInf Cibulka  
StředaTV Opletal/   ŠpunarováČJ HejlováCH CibulkaM LepkováZ KopkováAJ Inf Cibulka   
Čtvrtek M LepkováAJF LepkováZ KopkováČJ HejlováNJ HV Špunarová  
Pátek ČJ HejlováD KalinováM LepkováPŘ MelicharováOV Kalinová PČ Benešová/ TrojanováPČ Benešová/ Trojanová  
 
9. A Eva Altmannová
 012345678910
Pondělí ČJ AltmannováF lepkováPř MelicharováCH CibulkaAJM Bytešniková Inf Cibulka  
Úterý M BytešnikováAJNJČJ AltmannováZ BytešnikováInf Cibulka    
Středa OV KalinováTV Opletal/   ŠpunarováD KalinováM BytešnikováF LepkováČJ Altmanová  SČJ/ SM Altmannová/ Bytešniková 
Čtvrtek AJČJ AltmannováM BytešnikováNJZDR KalinováCH Cibulka PČ BenešováPČ Benešová 
Pátek ČJ AltmanováM BytešnikováVV BenešováD KalinováTV Opletal/   Špunarová HV Špunarová   
 
            
9. B Helena Melicharová
 012345678910
Pondělí M HlucháňováČJ AltmanováD KalinováZ KopkováAJCH Cibulka    
Úterý ČJ AltmannováAJNJM HlucháňováF Lepková Inf Cibulka   
Středa M HlucháňováTV Opletal/   ŠpunarováČJ AltmanováZDR KalinováPŘ MelicharováInf Cibulka HV ŠpunarováSČJ/ SM Altmannová/ Bytešniková 
Čtvrtek AJM HlucháňováVV BenešováNJČJ AltmannováF Lepková PČ BenešováPČ Benešová 
Pátek D KalinováČJ AltmanováOV KalinováCH CibulkaTV Opletal/   ŠpunarováM Hlucháňová    
 

Nejnovější fotogalerie

Ples