ČJ - DÚ z 11.10.

ČJ - PS str. 6 / 9   prvních 5 podst. jmen + podpis rodičů