Vítejte v druhé třídě!

Vážení rodiče, milé děti!

Prázdniny nám utekly jako voda. Doufám, že jste si pořádně odpočinuli a zažili spoustu krásných chvil. Už se na vás moc těším!

Co nás příští týden čeká?

Sejdeme se dne 2.9. v 9.00hod v kulturním domě, kde proběhne slavnostní zahájení nového školního roku. S sebou si nemusíte nic brát, protože po zahájení půjdete domů.

Druhý den, 3.9., si do školy přineste aktovky - dostanete učebnice  do druhé třídy - dále vybavená pouzdra, přezůvky a svačinu. Budeme končit po čtvrté vyučovací hodině.

4.9. se budeme již učit dle rozvrhu, který dostanete v úterý.

Rodiče, nemusíte dětem kupovat žádné sešity. Vše dostanou ode mě. Během roku je budeme doplňovat, abychom se vyhli zbytečným stresům, že sešit je už popsaný.( vybíráme 100 Kč)

Dále vybíráme: třídní fond - 200Kč,  školní skříňka - 100Kč,1x papírové kapesníky v krabici

Sešity a učebnice prosím obalte.

Dále doplňte dětem výtvarné kufříky- KOH-I-NOR- vodovky, voskovky, progresa tempery, tuš, dále zástěru, houbičku, štětce- plochý a kulatý menší, Herkules (radši s dávkovačem) , tyčinkové lepidlo Kores, nůžky,plastovou paletu, nádobku na vodu

Postupně během týdne, nejpozději do 9.9., si děti přinesou cvičební úbor do TV a kufřík do VV. Pokud nám počasí dovolí, budeme na podzim chodit cvičit ven. Prosím, aby měly děti kromě cviček či tenisek do tělocvičny také venkovní sportovní obuv.

Zářijové akce: 13.9. sportovní olympiáda (náhrada za LOH)

                        18.9.- Česká balada (během vyuky ve škole, 20Kč)

První třídní schůzky se budou konat 3.10. 2013

Přeji Vám příjemné prožití posledního prázdninového víkendu a těším se na Vás v pondělí.

Vše třídní učitelka Lenka Šudáková