Plán práce 5.-9.11.

písanka-str.14.-18.

M-str.25.-28.

ŽA- str.17.-20.

Prv.- str.18.-19.

S dětmi jsme udělali velký kus práce, proto je musím všechny moc pochválit!!!! Začínáme číst slabiky. Pro některé děti je stále těžké přečíst dvě písmena dohromady v slabiku, proto prosím, čtěte s dětmi každý den! Prosím, u stránky, kterou budou mít děti za DÚ číst, napište, kolikrát ji dítě četlo. V ČJ nám přibyl sešit na O,D,P- opis, přepis adiktát. Největší problém nastává u přepisu z tiskacích písmen na psací.

Tento týden nás čeká ve středu příjemné setkání při velmi oblíbené školní akci" Uspávání broučků." Pozvánku jsem posílala po dětech. Sejdeme se u stadionu v 17h a půjdeme s rozsvícenými lampiony po Jungmannově ulici na školní hřiště, kde dáme spát do trávy broučky vyrobené v PČ. Prosím, aby si děti přinesly půlky skořápek nebo oblázky na výrobu broučků. Stačí dva až tři kusy. Mám zkušenost, že si děti budou chtít některé nechat. Zveme srdečně všechny rodiče, babičky a dědečky!!!!