Plán práce 11.-15.3.

slabikář- procvičovat slova str.29-32, články str.58.-60., nové na str.71.-72.

písanka- po str.18., prosím dbejte na pečlivost tvarů písmen, děti se v psaní poslední dobou lehce zhoršily, tam, kde chybí pomocné linky, raději doplňte

M- str. 18.-20.

Prv- str. 60.,61.

Blíží se nám školní akce Noc s Andersenem, proto se na ni s dětmi začínáme připravovat.

 Zahájili jsme ji návštěvou městské knihovny, kde jsme se seznámili se životem Heleny Zmatlíkové (letošní téma NsA) a s některými jejími knihami. Pokud máte doma nějaké knížky s ilustracemi H.Zmatlíkové, mohou je děti s Vaším svolením přinést do třídy ukázat....Budeme si o nich povídat, číst si ukázky, kreslit podle ilustrací... Budeme poslouchat pohádky, hrát si s nimi..., abychom byli dobře připraveni na plnění úkolů během akce....